ایا فریم فلزی ضروریست؟

اگر بدنبال یک پنجره استاندارد با بیشترین بازدهی هستیدتو اجرای این مورد کوتاهی نکنید! فریم فلزی پیش نیاز یک یک پنجره ایده ال میباشد . خیلی از دوستان با تماسهای متعدد سوال میکنند که ایا فریم.

بیشتر بخوانید

خودکشی شیشه

  گاهی اوقات شیشه ساختمان بدون هیچ دلیل مشخصی می‌شکند. این اتفاق ممکن است به دلیل آسیب در لبه یا آسیب در سطح شیشه هنگام حمل و نقل و جابجایی یا برش کاری باشد که از.

بیشتر بخوانید

19 مه

شیشه‌های دو و چند جداره

تا چندین سال پیش در پنجره ها تنها از شیشه تك جداره استفاده می شد، اما با مشخص شدن فواید شیشه دو جداره و با به عرصه گذاشتن پروفیل های مختلف استفاده از شیشه‌های دو جداره.

بیشتر بخوانید